Naša spoločnosť sa už 20 rokov venuje vývoju a výrobe samoobslužných výčapných zariadení, ktoré sa používajú na čapovanie alkoholických alebo nealkoholických nápojov bez potreby obslužného personálu.

Sme jedineční z dôvodu zapracovania platobného systému do našich zariadení, ktoré ako jediné na trhu môžeme klasifikovať ako samoobslužné. V prípade alkoholických nápojov sme úspešne vyriešili kontrolu plnoletosti, už viac nie je potrebný zamestnanec, ktorý by daný krok vykonával.

Nápoj je možné čapovať zo sudov alebo tankov. Nápoj je udržiavaný v chlade po celej dĺžke vedenia, tj. od sudu/tanku až po pípu.

Zariadenia rozdelujeme do dvoch základných skupín 1 miestne a viac miestne.

Každé zariadenie obsahuje vlastnú pípu a chladenie. Všetky informácie sú uvedené na displeji zariadenia. Môžete ich umiestniť na akýkoľvek rovný povrch alebo stôl. K našim zariadeniam ponúkame aj možnosť dodania stolu, ktorý je voliteľným doplnkom.

Základný rozdiel medzi jedno a viacmiestnymi zariadeniami je v motorom otáčanej pípe, ktorú si zákazníci môžu k sebe privolať. Každý zákazník má vlastný displej, kde sa zobrazuje zostatková hodnota kreditu na čapovanie.