Najmenší nápojový automat, ktorý môžete postaviť na akýkoľvek stôl

Možnosť vyskladania ľubovoľného počtu čapovacích zariadení

Po dohode možné dodanie stojanu na čapovacie zariadenia

Do zariadenia môžeme namontovať čítačku OP na preverenie plnoletosti

Nastavenie troch úrovní prístupu:

  • Manažér
  • Obsluha
  • Servisný pracovník

Nastavenie a správa zariadenia prostredníctvom dotykovej obrazovky

Možnosti výberu platby:

  • Mince, bankovky
  • Čipové karty
  • Bankové karty

Možný výber len jedného druhu platby alebo kombinácie